Monday, July 12, 2010

आक्रंदन…


माझं जळणं, त्याचं जाळणं,
कधी थांबलंच नाही,
जेंव्हा कळालं तेंव्हा जाणवलं,
राख गोळा करायलाहीं..
शिल्लक कोणी उरलं नाही.
करपलेल्या जाणिवांचं,
मुक आक्रंदन..
कसं कोण जाणे
कोणी ऐकलंच नाही.
ते घाबरतात,
स्वतःच्याच प्रेतावर..
टोची मारणार्‍या,
माझ्यासारख्या निशाचराला.
कसं सांगु..
त्यांच्या परक्या चोचींपेक्षा,
माझी स्वतःची चोंच
कितीतरी..
सुसह्य आहे !
विशाल

No comments:

Post a Comment