Tuesday, July 27, 2010

सय…

जोडली नाती कशी मी
आठवणे आज नाही !

तोडले कां पाश सारे
साठले ते घाव काही !

सोडला तो गाव तुझा
आसवांचा ठाव नाही !

आठवांची राख झाली
दाटलेले भाव काही !

चांदण्यांची याद ओली
शापितांचा चंद्र नाही !

मानसी आकांत चाले
तुंबलेले बांध काही !

विशाल

No comments:

Post a Comment