Monday, July 12, 2010

” आर्त ”

 
भिजे पापणी
पाणी हळवे
अतृप्त जाणिवा
……फसलो नाही !
निळे पाखरु
विचार फसवे
अव्यक्त भावना
……..रुसलो नाही !
गळे पालवी
अस्वस्थ वणवे
विरक्त काजवा
…….झुरलो नाही !
मनी शुन्यता
अदृष्य दुरावे
उदास जोगीया
…….रमलो नाही !
सुने मी पण
अस्तित्व नुरावे
माझ्यात मीच
…….. बुडलो नाही !
विशाल.

No comments:

Post a Comment