Friday, July 9, 2010

का..?

का निद्रेनेही माझ्याशी                                                                                                           
हि प्रतारणा करावी
तु येताच स्वप्नांमध्ये
नेमकी हि जाग यावी…?

माझ्याच मनाने सदा
माझी वंचना करावी
जेंव्हा कधी मी हंसावे
अश्रुंची कास धरावी…?
रातराणी तिही माझ्या
कानात कुजबुजावी
साथ एवढी आपली
जाणिव तिने करावी …?
मिटुनी घेतले ओठ
अडवीले शब्द जरी
हुंदक्यांनी निघण्याची
का करावी तयारी…?
विशाल

No comments:

Post a Comment