Thursday, July 22, 2010

जाणे तूझे ...

शब्द शब्द तोलताना
ओठ निर्जीव जाहले
मौनास अर्थ लाभला
अन डोळे ओलावले

वळणावर वळताना
हळुच वळुन पाहीले
पाहुनी उदास रस्त्या
जाणिले, तुज गमावले

उदास शांत रात्रीला
वेदनांवरी पांघरले
गुंफले हास्यात अश्रू
दु:ख अंतरी दडपले

येणे तुझे अलगद
जाणिवांनी टिपलेले
जाणे नकळत तुझे
डोळ्यांनाही जाणवले

विशाल

No comments:

Post a Comment