Monday, July 12, 2010

तू...

तुझं अलगद येणं
माझ्या जाणिवांनी
टिपलं होतं.
तुझं नकळत जाणं
माझ्या डोळ्यांनाही
जाणवलं होतं.
तु आलीस
तेव्हा अंगणातला
प्राजक्त
बहरला होता.
जाई-जुई
कुजबुजायला
लागल्या होत्या.
आता
तु नाहीस…
बघ..
मोगर्‍याने सुद्धा
मान टाकलीय.
विशाल

No comments:

Post a Comment