Tuesday, July 27, 2010

असे धर्म प्रीतीचे बाटले, किती ?

 
मला सांग आभाळ फाटले, किती ?
तुझे ही अश्रू आज आटले, किती ?
 
दिशाहीन वारे फोफावले असे
दिशांनीच वार्‍याला छाटले, किती ?

सुक्या भावनांनी ओलावले मना
मुके दोर मी पुन्हा काटले, किती ?

जुन्या आठवांनी वेडावले अता
तुझे भाव आभासी दाटले, किती ?

कशाला हवी वेड्या यातना नवी
पसारे जखमांचे साठले, किती ?

नको राग प्रीतीचा बाळगू असा
असे धर्म प्रीतीचे बाटले, किती ?

विशाल.

No comments:

Post a Comment