Tuesday, July 27, 2010

दादा म्हनले ….. !

दादा म्हनले
आंदोलन करा
आमी बशी जाळ्ळ्या…

दादा म्हनले
चळवळ करा
आमी दुकानं फोळ्ळी…

दादा म्हनले
सत्याग्रेव करा
आमी फॅक्टरी बंद पाळ्ळी…

दादा म्हनले
त्यो लै बोलतुया
तेची जीभ तोळ्ळी …

दादा म्हनले
आमी दिल्लीला चाल्लो
आता वो………….?

विशाल

No comments:

Post a Comment