Monday, July 12, 2010

रामायण…

ते म्हणतात
आम्हीच…
राममंदीर बांधणार
रामाच्या नावाखाली
इथे लक्ष्मणच..
भरताला मारणार
मानवतारुपी सीता
पुन्हा-पुन्हा..
भुमीत सामावणार.
कारण…..
कितीदाही
अनुभव घेतला
तरी मायेचा सुवर्णमृग,
तिला पुन्हा-पुन्हा
मोहात पाडणार.
विशाल

No comments:

Post a Comment