Friday, July 16, 2010

चांदवा…

समजावणे मना, न..,
सोपे राहीले आता
केसात माळलेले सखे
तु चांदणे कैवल्याचे
जाहलो बेभान मी
पाहुन तुझा चांदवा
बघ चकोर मातला
पिऊनही कोश चांदण्याचे
चांदणे डोळ्यात तुझ्या
मुग्ध धुंदल्या तारका
कसा चांदही लाजला
पाहुनी देणॆ हे लावण्याचे
धुंद मी विरघळलो
बघ पंकही गळाला
वृद्ध निवडुंग सजला
लेवुनी लेणे हे तारुण्याचे

विशाल

No comments:

Post a Comment