Tuesday, July 27, 2010

ठसे…

  सुख माझे कसे, मला महाग झाले
सोसवेना विरह हा, मन पिसे झाले

जपले आजवरी मी, गे कसे हरवले
अश्रु आज माझे, शुष्क कसे झाले

वेदना मनीची नच, जाणिली कुणी
भावनांचे आज, माझ्या हंसे झाले

डोळ्यात साठलेले, प्रेम लुप्त झाले
तुझे टाळणे मला, नित्य असे झाले

आता आठवांचेही, वार दुधारी झाले
शब्दांवर वेदनांचे, विकल ठसे झाले

विशाल

No comments:

Post a Comment