Monday, July 12, 2010

‘निवृत्ती’

आयुष्याच्या वळणावरचा..
अन्तिम टप्पा सार्थकतेचा!
पुर्णतेचा, परिपुर्णतेचा..
शुचितेचा, सुख-प्राप्तीचा..
उन्नतीचा…निवृत्तीचा !
आयुष्याच्या वाटेवरची…
सर्वोच्च पावती तृप्ततेची!
सुखाची, समाधानाची..
गोडी आगळी कर्तव्यपुर्तीची..
जाणीव सुखाची…निवृत्तीची!
मार्ग जिवनाचा, तृप्त मनाचा..
ऐहिकतेच्या विलोपनाचा!
भौतिकाच्या निरोपाचा..
पारमार्थिक प्रारंभाचा..
वेध तो अद्वैताचा..अनंताचा!
ज्ञानराज माऊली म्हणतसे..
मी वेडा ‘सोपान’ ‘मुक्तीचा’..
हरीने कथिला मज..
मार्ग सुखाचा..
तो एकमेव …निवृत्तिचा !!
विशाल.

No comments:

Post a Comment