Thursday, July 22, 2010

खंत…

मला सांग आभाळ फाटले किती ?
तुझे ही अश्रू आज आटले किती ?

दिशाहीन वारे फोफावले असे
दिशांनीच वार्‍याला छाटले किती ?

सुक्या भावनांनी ओलावले मना
मुके दोर मी पुन्हा काटले किती ?

जुन्या आठवांनी वेडावले अता
तुझे भाव आभासी दाटले किती ?

कशाला हवी वेड्या यातना नवी
पसारे जखमांचे साठले किती ?

नको राग प्रीतीचा बाळगू असा
असे धर्म प्रीतीचे बाटले किती ?

विशाल

No comments:

Post a Comment