Tuesday, July 27, 2010

अस्तित्व…

 
माझं असणं तुझ्या
हंसण्यात चिंब भिजलेलं
तुझं असणं माझ्या
रोमरोमी पक्कं भिनलेलं
 
माझं जगणं पुर्णत:
तुझ्या अस्तित्वाने भारलेलं
तुजसमोर येणं
मी नेहेमीच टाळलेलं

तुझं असणं सदैव
माझ्या गात्रांत साठवलेलं
तुझ्या हंसण्यानं
रडणार्‍या मलाही हसवलेलं

तुला स्मरताना आज
तुझं ते हसणं आठवलेलं
तुला विसरताना
माझं हंसणंच हरवलेलं

विशाल

No comments:

Post a Comment