Friday, July 9, 2010

चाहुल

  पानांची कुजबुज कानी आली
त्यांनीही माझी प्रिया पाहिली
रातराणी मम कानी वदली
तिला सुखाची चाहुल लागली
प्राजक्त अंगणी फुलुनी आले
मनी मानसी बहर उमलले
हिरव्या गवतात फुल एकले
त्यानेही तिचे गीत ऐकले
क्षितीजी इंद्रधनुष्य लाजले
डोळे जेव्हा तिचे पाहीले
अधीर लाजर्‍या डोळ्यांमधले
मौन अलगद ओठी आले
आता सारे द्वैत निमाले
गाणे माझे सुगंधी झाले
   विशाल

No comments:

Post a Comment