Monday, July 12, 2010

गरज …

दाराआतला मी अन बाहेरचा तु
तुला वाटतंय… मी सुरक्षित आहे
सुखी नसलो..तरी समाधानी आहे….
तुला काय माहीत..चौकटीतलं माझं मरणं
प्रत्येक श्वासासाठी नियतीशी झगडणं
एक एक क्षण जपण्यासाठी तडफडणं
स्वतःचं अस्तित्व जपण्यासाठी
कदाचित आत येण्यासाठी, तु धडपडतोयस
प्रसंगी मलाही बाहेर खेचू पाहतोयस
पण, आणि तरीही मला तु हवा आहेस
कारण तुझ्याशिवाय संतुलन राखणं अशक्य आहे.
म्हणुन काहीही झालं तरी मी तुझ्या सोबत आहे.
विशाल

No comments:

Post a Comment