Tuesday, July 27, 2010

तक्रार…

सखे मी शोधीतो तुझाच चंद्र कधीचा
पाणावले नयन दर्शना तरसले

का चांदणे सदा बरसले तुजवरी
बरसताना कसे मलाच विसरले

मोहरला देह ओलावली काया तुझी
वाटेवरुन माझ्या मेघही परतले

सावरले तुज पाहता मुग्ध दंवबिंदु
क्षितीजावरले माझ्या धृवही सरकले

थांबली पुनव, सखे तुज स्वागता
स्वप्नातले बघ माझ्या चंद्रही फिकुटले

विशाल

No comments:

Post a Comment