Friday, July 9, 2010

गणित

कधी शब्द ते वत्सल
कधी प्रहार झेलायाचे
कधी ओंजारणे स्नेहाळ
कधी आघात सोसाट्याचे

मनात असते कायम
 भय आंधळ्या डोहाचे
 अंधारभुल होते धुसर
 सुसाट वारे दु:खाचे

येते नभा पल्याडुन
बोलावणे कधी सौख्याचे
कधी कोसळणे आकाश
ओझे ते अनपेक्षिततेचे

कोवळ्या अन किरणांतुनी
ओघळणे कधी सुर्याचे
रखरखाट कुठे तप्तसा
हे जगणे असंतुलनाचे

मी शोधतो वाट माझी
सोडवीत गुंते रस्त्यांचे
सुटले नाही कधीही
मज गणित आयुष्याचे

विशाल

No comments:

Post a Comment