Tuesday, August 10, 2010

राम

अताशा मनाच्या पसार्‍यात राम नाही,
बहाणे मनाचे…, दिलाशात राम नाही !

सुखाचे जरी हे पुरावे हजार हाती,
मनाला कसा तो भुलाव्यात राम नाही !

इशारे फुलांचे…., अता भूलणार नाही,
फुलांच्या मनी राहिला आज राम नाही !

कशाला हवे चंद्र.., तार्‍यांचे चांदणेही,
अता चांदण्यांच्या लकाकीत राम नाही !

हसावे, रडावे, मना त्यात गुंतवावे,
उसासे फुकाचे.., खुलाशांत राम नाही !

विशाल.

No comments:

Post a Comment