Tuesday, August 3, 2010

रात्र मिलनाची ...!

मंद वार्‍यात,धूंद तार्‍यात, लाजत रात्र आली
चांदण्यांचे तबक हाती, उधळीत रात्र आली !

मंदावला भास्कर.., चांदणे सावळे निळावले
स्पर्षाने शशिकराच्या, बघ गरती रात्र झाली !

शृंगारात विरघळे, अस्तमानाचे गीत फिके
लाजलेली रातराणी…, फुलवीत रात्र आली !

लज्जेने धरले हळुवार, दाती शेव अंधाराचे
गुंफीत गीत मिलनाचे.., आतूर रात्र झाली !

नको रे सख्या हे असे, अता दुरावे अंतरीचे
रुणझुणते सुर समीराचे, धुंदीत रात्र आली !

चल मिळून तनुत, आगळा देहराग आळवू
मिटले अंतर सगळे…,अन गंधीत रात्र झाली !

विशाल.

No comments:

Post a Comment