Tuesday, August 10, 2010

आभारी वेदनांचा ...

कंटक सारे आठवांचे श्वासात सखे रुतलेले
कांगावे अन स्वप्नांचे.., आकांक्षात गुंतलेले…….

काळ ओलांडूनी मागे दिवस जुने फिरलेले
बोभाटे ओल्या स्मृतींचे अश्रुंनी ते मिरवलेले ….

श्वासही भ्रष्टाचारी माझे तुजसवेच बांधलेले
लगाम वेड्या मनाचे मज हातातून सुटलेले….

मी आभारी वेदनांचा मज तयांनी सावरलेले
तटबंदीचे कोट मनाच्या भोवती मी बांधलेले….

नको दिलासे चांदण्याचे उजेडात बरबटलेले
मळलेले बिंब प्रकाशाचे.., अंधार उजळू लागले…..

विशाल.

No comments:

Post a Comment