Monday, August 23, 2010

कारणे ...?

वाहणे खांद्यावरी ते,
गर्भ ….
कोवळ्या वासनांचे,
रक्ताळलेल्या जाणीवा अन..
व्याकूळता ओल्या स्पंदनांची !

पेलणे ओझे सदाचे,
माथ्यावरी संवेदनांचे..
गुंजती रंध्रात सार्‍या,
गुढगर्भित कंपने…
तृषार्त मुक्या शब्दांची !

सोसणे नकोसे अताशा,
पराभव वेदनांचे…
लढतो आहे जीव कधीचा,
लढाई आपुल्याच…
जिर्ण ओल्या जखमांची !

प्रश्न..प्रश्न ?; उत्तर नाही..,
शोधणे नेहमीचे…
शोधतो आहे आरंभापासुन
कारणे …
माझ्याच पराभवाची !

विशाल.

No comments:

Post a Comment