Wednesday, September 8, 2010

सुखी माणसाचा सदरा….!

मी सुखात आहे…
निदान सद्ध्यातरी…!
खरं सांगायचं तर…
आजकाल आयुष्याला पाळायला शिकलोय मी!
खरंच.., गंमत आहे… नाही?
शेवटी सुख काय आणि दु:ख काय?
पाळीव प्राणीच जणु….
आपलेसे केले तर आपले, नाहीतर आहेच …
पुन्हा ते सुखी माणसाचा सदरा शोधणे !

विशाल.

No comments:

Post a Comment