Friday, October 15, 2010

चारोळी - ५

आता नाहीच बोलायचं,
मी नेहमीच ठरवतो ...
तू लटकेच रुसुन बसतेस,
आणि निश्चय कोलमडतो.

********************************* 

बोलायचं नाही, बोलायचं नाही
मी हट्टाने मनाला बजावतो...
तु अबोला धरतेस आणि....
मग मीच मला समजावतो...!

*********************************


विशाल कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment