Thursday, November 25, 2010

कालचा घेणेकरी....

आमची प्रेरणा सांगायलाच हवी काय? :cool:

कालचा घेणेकरी मणभर शिव्यांचे सडे शिंपून गेला...

ती अर्धोन्मिलित दाराची फट...
तिचा गैरफायदा घेत त्याने घेतलेली तूझी चाहूल...
अंगभर कुजकट हास्याची शाल कवटाळून
त्याच्या शिव्यांच्या तांडवात दंगलेला तूझा शेजारी...

तूझ्या भिंतीच्या फटीतून बघत वैरी होऊन राहीलेला,
तो तूझ्या फजितीवर खदखदुन हसलेला तूझा शेजारी...
गालावर घेणेकर्‍याचा एक हात पडला आणि...
हसुन हसुन स्टूलवरुन खाली पडलेला शेजारी....

त्यानंतर कितीतरी वेळ शेजारी कुत्सित हसत होता....
कानात...
देहात....
मनात....

ते पडसाद आज पुन्हा उमटले...

बघ, दाराबाहेर कदाचित आता घेणेकरी नसेल....
पण त्याच्याइतकाच उत्सुक तो शेजारीही आहे हे खिडकीची थडथड नक्कीच सांगेल.

एक इरसाल शेजारी  :evil:

No comments:

Post a Comment