Friday, November 19, 2010

तू नसताना ....

आमची प्रेरणा सांगायलाच हवी काय? :-P

तू नसताना बाटल्यांचा बहर काय वर्णावा,
दाटीवाटी करुन बुचांचा रोजच सडा पडावा!

तू नसताना भरतो फ्रीजर सारा घरात माझ्या,
व्यापुन जातो कण न कण वाईन्सने ताज्या..

तू नसताना घरात येती मित्र सारे पिणारे,
ग्लासांमधल्या थेंबा-थेंबातुनी मदीरा गं पाझरें..

तू नसताना ड्रेसिंग-टेबल माझा राग-राग करते,
कॉस्मेटिक्सचे ड्रॉव्हर तुझे, माझ्या चखण्याने भरते...

तू नसताना परीसर पडतो माझ्यासाठी अपुरा!
कधी इथे अन कधी तिथे मी पसरतो सर्व पसारा...

तू नसण्याचे खरेतर आहे स्वप्न माझे नित्याचे..
सत्य एवढे भीषण आता नकोच स्वप्ने बघणे!

ईरसाल म्हमईकर

No comments:

Post a Comment