Friday, February 18, 2011

प्रीती सखे मलाही का परवडू नये...?

हसण्यात काय मोठे, का रे रडू नये?
वादात या कुणीही सहसा पडू नये..

जगण्यात अर्थ नाही प्रीये तुझ्याविना,
सहवास मात्र माझा तुज आवडू नये..(?)

आहे तुझाच वेडा, बदनाम जाहलो
प्रीती सखे मलाही का परवडू नये...?

उठती मनात नाना लहरी नव्याजुन्या
सवयी मनास आता जहरी जडू नये..

नादान भावनांचे गुंते पुरे सखे...
घायाळ काळजाला अन कुरतडू नये

स्वप्नात आज येती रुसवे तुझे सखे
प्रेमात हृदय माझे, का धडधडू नये?

विशाल

No comments:

Post a Comment