Monday, March 14, 2011

गझल माझी पाहतो साकार मी....

******************************

शोधले नाही पुन्हा आधार मी
घेतली नाही कधी माघार मी...

भावना गोंजारुनी रडलो कधी
मांडला नाही तरी बाजार मी...

स्वार्थ आता धर्म झाला मानवी
पाहिले त्यागासही लाचार मी....

सांत्वनांचे शब्द खोटे ऐकले
भावनांचे भोगले व्यापार मी...

चौकटी त्या भेदल्या होत्या कधी
आज फिरुनी पाळतो आचार मी...

दांभिकांचा भोगला शेजारही
वर्ज्य म्हणतो आज भ्रष्टाचार मी...

का जिवांना घोर जखमांचा असे?
सोसले ते घावही साभार मी...

शायरीने अजुन जपलेले मला
गझल माझी पाहतो साकार मी...

*******************************

विशाल...!

No comments:

Post a Comment