Wednesday, April 13, 2011

लाघवी...

तूझ्या कपाळावर रेंगाळणार्‍या

अल्लड, अवखळ...
किंचीत खोडसाळ बटा,
थेट आतवर वेध घेणारे उत्कट डोळे,
आणि...
ओठावरचे मिश्किल हसू...!!

अलिकडे मात्र उन्मुक्त बटांनाही,
वारंवार सावरायला लागली आहेस तू...
डोळ्यातली उत्कटता आर्त होतेय आजकाल
तू काही बोलत नाहीस...
ओठावर मात्र अजूनही तेच मिश्किल हास्य...
त्या बंद ओठाआड मात्र,
कधी पोहोचताच येत नाही बघ...
सगळं आर्त, त्या मिश्किल हास्यात बेमालूम लपवतेस तू !

कधी जमणार ? तुझ्या मनात डोकावणं....
आणि ते म्हणतात...
व्वा, केवढी लाघवी पोर आहे !

विशाल...

2 comments: