Thursday, April 14, 2011

'मी'च माझ्यातुनी गाळला पाहिजे


***********************************
माज आता मला टाळला पाहिजे
'मी'च माझ्यातुनी गाळला पाहिजे

हाय झाल्या किती गोड जखमा नव्या
घाव ओला जुना वाळला पाहिजे

यार माझी तुम्ही याद ठेवाल का?
आज गोतावळा पाळला पाहिजे...

जीवनाने जिवापाड सांभाळले
काळही तेवढा भाळला पाहिजे

वाक थोडा 'विशाला' जरासा अता
गर्व, मोठेपणा जाळला पाहिजे!

वृत्त : स्त्रग्विणी
लगावली : गालगागालगा गालगागालगा

*********************************** 

विशाल...2 comments: