Friday, May 6, 2011

स्वार्थ केवळ यार येथे माणसाचा खास आहे

मोजके आयुष्य उरले संपलेला श्वास आहे
रोज जगतो मरण आम्ही, जीवनाचा ध्यास आहे

लोकशाही आज आहे, या युगाची राजभाषा
वाट चुकलेल्या पिढीचा 'न्याय' आता दास आहे

रोज घोटाळे किती होती, किती झाले हवाले?
स्वार्थ केवळ यार येथे माणसाचा खास आहे

कोडग्या त्या उंबर्‍याची कौतुके भरपूर झाली
ध्येयवेड्या या मनाला अंबराची आस आहे

आंधळी स्वप्ने 'विशाला' सोड आता पाहणे तू
मनगटाची साथ पक्की, सर्व बाकी भास आहे

हि गझल माझ्या आवाजात ऐका...विशाल...


No comments:

Post a Comment