Friday, November 6, 2015

माझ्याकडे बाप तिचा पाहतो आहे !

(ढुस्क्लेमर : ही एका नाक्यावरच्या वासूची व्यथा आहे माझी नव्हे आणि कृपया मीटर, वृत्त, यमक, चाल शोधु नये.)

प्रेरणा

मागे उभा मंगेश, पुढे उभा सर्वेश
माझ्याकडे बाप तिचा पाहतो आहे !

ओढणी ती माथ्यावरी
'स्टोल' मुखा कव्हर करी
मोबाइल रुळे उरी
'भाऊ' तीज सर्वांगास रक्षु पाहे
माझ्याकडे बाप तिचा पाहतो आहे !

जन्मजन्मांचा मी वासू
इथे कधी तिथे बसू
प्रेमी, म्हणावे की कामी?
नाक्यावरी येताजाता रोखुनी पाहे
माझ्याकडे बाप तिचा पाहतो आहे !

इरसाल म्हमईकर

1 comment: