Sunday, December 18, 2016

माणूस
माणसांना बदलण्याला वेळ कोठे लागतो ?
बदलण्याने काळ ही माणूस कोठे बदलतो?

नित्य येथे हातघाई अन लढाई प्राक्तनी
हारण्याचे लाख रस्ते, रोज आता शोधतो

भाकरीचे शोधताना चंद्र रस्ता हरवला
वाटमारी जीवनाची कोण येथे टाळतो ?

पोर कोणाची गुलाबी स्वप्न विकते हासुनी
नजर चुकवुन रोज मी ही काच का हो चढवतो?

पाठ थोपटते कुणीसे, लाज मग धिक्कारते
ओढुनी पडदे मनाचे मी स्वतःला शोधतो !

विशाल...
१९-१२-२०१६


No comments:

Post a Comment