Sunday, May 21, 2017

क़ाय झाले ...

बऱ्याच दिवसात विडंबन या आवडत्या काव्यप्रकाराला हात घातला नव्हता. पण काल नंदुभैयाची 'काय झाले' ही अप्रतिम गझल वाचली आणि पुन्हा एकदा सुरसुरी आली. भैया , एक डाव माफी कर रे ! ;)

भैय्याची मुळ गझल इथे आहे  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10206778730945522&id=1792786168

Sadanand Gopal Bendre _/!\_

कोरडा झाला घसा तर क़ाय झाले
ओतला थोडा शिसा तर काय झाले

रोज माझी वारुणीशी भेट होते
(आटला असला 'कसा' तर काय झाले)

नर्तकी नाचून ती कंटाळलेली
मी म्हणालो या बसा तर काय झाले

ग्लास तर केव्हाच माझा फोडला तू
संपला सगळा पसा तर काय झाले

दारुच्या ग्लासास जो वंगाळ म्हणतो
फोडले त्या माणसा तर काय झाले

बाटली चोरून माझी जे सटकले
कापला त्यांचा खिसा तर काय झाले

इरसाल म्हमईकर

No comments:

Post a Comment