Thursday, May 10, 2018

चांगला म्हणतील ते .....

पुस्तकांशी रोज माझे बोलणे मशहूर आहे
पुस्तकांचे त्या मलाही वाचणे मंजूर आहे

सावलीलाही कुणी ना थांबते माझ्या अताशा
सभ्य मी, पण सावलीचे वागणे मगरूर आहे

एकटेपण खायला उठते जरी आता नव्याने
भोवती माझ्या जगाचे रेंगाळणे भरपूर आहे

प्रश्न हा नाहीच की असतील का ते सोबतीला?
पासुनी माझ्याच माझे राहणे बघ दूर आहे

वागणे माझे मला नाही जरी कळले कदापी
चांगला म्हणतील ते पण वाटणे बदनूर आहे

घोळके हे माणसांचे टाळती का रोज आम्हा?
त्रास होतो पण तरीही हासणे मजबूर आहे

© विशाल कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment