Friday, June 22, 2018

गाऱ्हाणे ...

कसे सांग गावे सुखाचेच गाणे
सदा पावसाचे उगी ते रहाणे

कसे आवरू मी पुन्हा त्या उन्हाला
तुझ्या सावलीचे किती हे बहाणे

नभाला कसे सांग मी रागवावे
रुसावे तरी हासते ते शहाणे

सुगंधास ना स्तब्धता भावते रे
जिथे जाय वारा तिथे ते वहाणे

कधी गंध मातीस धुंदावणारा
कधी पावसाचे सुगंधी तराणे

फुकाचे बहाणे किती ऐकवावे
विशाला स्वतःला किती ते पहाणे

© विशाल कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment