Thursday, November 29, 2018

गज़ल

गाडले त्यांनी मला मारायचे ठरवून पुन्हा
बीज आहे मी मला हो यायचे उगवून पुन्हा

श्रान्त रस्ता थांबलेला वळण बघता ते नव्याने
मागुती मी का न जावे पाउले वळवून पुन्हा

थांब थोडे आज येथे बोल माझ्याशी सुखाने
हौस हसण्याची जराशी घेवुदे पुरवून पुन्हा

मी तरी केव्हा जगाची काळजी केली खरोखर
एकट्याने भोगलेले दुःख मी ठरवून पुन्हा

दोन श्वासातील अंतर मोजण्याचा हट्ट कसला
कोवळ्या श्वासांतली हुरहूर घ्या उसवून पुन्हा

एकदा सांगेन म्हणतो मी तुलाही स्वप्न माझे
भांडतो मग प्राक्तनाशी भान मी हरवून पुन्हा

© विशाल कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment