Thursday, December 13, 2018

चांदणदाटी

चांदणदाटी

आठवणींचा चांदणशेला
सुखदुःखाच्या उन्हात ओला
संगत सुटली सुखही रुसले
सखे तुझा गं कृतक अबोला

कातळडोही दबली गाणी
मुग्ध प्रीतिची रम्य कहाणी
तू नसताना मनात माझ्या
अनाम खळबळ गहिरे पाणी

दिस सरताना गंध कुणाचा
मुकी पाखरे स्वर वाऱ्याचा
अशांत डोळी गाणे विरले
झुके पापणी स्वर विरहाचा

भेटीगाठी नदीकिनारी
दरवळलेल्या सुगंध लहरी
जगणे गाणे झाले अलगद
सुखदुःखाच्या आनंदसरी

वेशीवरच्या पारावरती
ओघळले आभाळ सभोती
पाय धुळीचे, खुणा कुणाच्या
तुझ्या सयींची चांदणदाटी

© विशाल कुलकर्णी


No comments:

Post a Comment