Thursday, July 8, 2010

त्रिवेणी (तिनोळ्या) - २

बस्स.., नको आता खुप कंटाळा आलाय..
कविता लिहायचा…, खर्डेघाशी करायचा…
एखादी कविता जगुन बघावी म्हणतो…, कस्से?

**********************************************************************

खुप लिहायचो…, खुप वाचायचो…, अगदी भरभरून..!
आजकाल सगळंच बंद, वेळच मिळत नाही बघ….
तुला वाचायला सुरूवात केल्यापासून…., खर्रच, तुझी शप्पथ !

***********************************************************************

तू सुर छेडले की माझी बोटे सळसळायला लागायची…
तुझ्या गळ्यातले अमृत…, नसानसात चैतन्य फुलायचे …
तू गात राहा… माझ्या मात्र सतारीची तार निखळलीय…..!

***********************************************************************

विशाल...

No comments:

Post a Comment