Saturday, May 8, 2021

तेव्हाही ...


तुझ्या असण्याचे संदर्भ

पानोपानी आढळताहेत अजूनही

वहीभर विखुरलेली मोरपिसे

सापडत राहतात अजूनही...


प्रत्येक पाऊलखुणेपाशी ,

मी अवखळतो पुन्हा-पुन्हा

ते दिवस, ते क्षण आणि ...

अंगभर रुजलेले ते स्निग्ध स्पर्श

रोमांच म्हणू की शहारा 

पण मी उजळून निघतो अजूनही ...


जाते म्हणून निघालीस खरी

पण तुझ्या पदराचा शेव

माझ्या केसात अडकलेला

पुढे जाताना अगदी

मागे वळूनही पाहिले नाहीस खरे.

माझी नजर मात्र तुझ्या,

सावलीवर अडकलेली अजूनही ....


मी असेन अथवा नसेनही 

तू आहेस माझ्यातच गुरफटलेलीमनभर गोंदलेल्या तुझ्या पाऊलखुणाताज्या आहेत आणि राहतील .... तेव्हाही !


विशाल कुलकर्णी


Saturday, April 10, 2021

भावानुवाद - Lord Byron

 

When the leaves dance,and A new wind blows..!💚
When the birds sing,and A new song is composed..!💚

When deep within the rivers of my soul,I begin to hear the approaching sea..!💚
I pause and bask in sweet unity.💚
I cannot bear but to see💚
The unshakeable connection to Everything around me..!💚

“There is a pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore,

There is society, where none intrudes,
By the deep sea, and music in its roar:
I love not man the less, but Nature more”

- Lord Byron


स्वैर भावानुवाद ...


नाचती पाने फुले अन वाहती जेव्हा वारे नवे
किलबिल करती पक्षी, अन गीत ये जन्मा नवे

आत्मनदीच्या गर्भातुनी येता गाज सागराची कानी,
मी थांबतो क्षणभरी सुखाने मग स्वच्छन्द पहुडतो सुखे धरेवर
ते जुळती मनाचे बंध चिरंतन चराचराशी नवे.

त्या वनराईतुन घनगर्द बघ आनंद बहरला किती,
ब्रह्मानंदी लागे टाळी मग निःशब्द किनाऱ्यावरी.

एकांती सृष्टीत त्या सागरगर्भी सुखसंगीत वसे
विसरूनी मानव्य मग निसर्गाशी मम प्रीत जडे

स्वैर भावानुवाद - विशाल कुलकर्णी (०९.०४.२०२१)

Thursday, October 15, 2020

लाडू ....

 लाडू


डोळा पाणी भरून वाहावे

हसता कोणी वळून पाहावे

लेक लाडकी रूसूनी बसता  

बाबाने नकळत व्याकुळ व्हावे 


लट केसांची भाळावर अडली

अन गुलाब गाली फुगून बसली

बाबाला पडतो प्रश्न नेहमी 

राजकुमारी का रूष्ट जाहली?


रोज सकाळी मी उठण्यापूर्वी

अन हळूच गाली हसण्यापूर्वी

निघूनी जातो बॅग घेवूनी

तो गेला हे मज कळण्यापूर्वी


ती उठते तेव्हा घरभर फिरते

मग बाबा बाबा करत शोधते

बाबा नच दिसता डोळे भरती

लाडू आईच्या कुशीत शिरते


चांदोबा मामा दिसताच नभी 

रुसवा सारा आवरून अवघी

बाबा दिसण्याची वाट पहाते

मग सायंकाळी खिडकीत उभी


बाबा दिसता मग फुगवा सरतो

अन मम्माचाही चेहरा फुलतो

बाबा दिसता ती खुशीत येते

लेक लाडकी मग खुदकन हसते


© विशाल कुलकर्णी