Sunday, March 15, 2020

स्पर्श वेदनेचा...तो मार्ग बंद अजुनी
होता तसाच आहे
वेडेपणा मनाचा
होता तसाच आहे

आश्वस्त जाणिवांची
सोबत उरी असावी
पट सुप्त आठवांचा
अजुनी तसाच आहे

नक्षत्र कोणते ते
डोळ्यात दाटलेले
पाऊस आसवांचा
संतत तसाच आहे

भाळावरी कुणाच्या
आभाळ टेकलेले
ओझे कशाकशाचे
त्रागा तसाच आहे

भेटीस रोज येतो
भुतकाळ माणसाचा
तो स्पर्श वेदनेचा
होता तसाच आहे

@ विशाल कुलकर्णी

Monday, January 20, 2020

वाचणारी पुस्तके ...


अताशा मलाही ...,
वाचायला लागलीयेत
पुस्तके ....!
तसा मी काही
पारदर्शक वगैरे नाहीये
खरेतर आतल्या गाठीचाच आहे
नसलेलं हासू दाखवणं जमतं मला
आणि असलेले आंसू लपवणंही
मी लपवतो स्वत:लाच
त्यांच्यापासुन आणि...
स्वतःपासूनही !
पण पुस्तकं भारी चलाख असतात बरं
ती ओळखतात मला
कदाचित बऱ्यापैकी ...
वाचतात मला सहज,
पण दाखवत नाहीत,
मोठ्ठी बेरकी ...
कधी फसवतील सांगता येत नाही
त्यांच्यापुढे तुमची...
चलाखी निष्फळ ठरते कैकदा
पेचात पकडतात लेकाची
कधी डोळे ओले होतात कळतच नाही
नकळत मीच कानकोंडा होतो
पुस्तके मात्र शांत असतात
एखाद्या स्थितप्रज्ञ वटवृक्षासारखी !
मग मीही त्यांचाच आधार घेतो
आणि मग...
आम्ही एकमेकांना वाचायला लागतो.

© विशाल कुलकर्णी (२०-०१-२०२०)

Tuesday, December 10, 2019

गझल

लांब त्या रस्त्यावरी बघ थांबले आयुष्य आहे
कोण जाणे का तुला हे भावले आयुष्य आहे

वाट मी ही पाहिलेली अंतसमयाची सुखाने
कोणत्या त्या कारणास्तव लांबले आयुष्य आहे

मांडला बाजार कोणी कोंडलेल्या भावनांचा
कैक दुखऱ्या आठवांनी तुंबले आयुष्य आहे

उधळुनी देतोच आहे प्राक्तनाची बंधने मी
पण रुढींच्या चौकटीवर टांगले आयुष्य आहे

व्यर्थ अट्टाहास वेड्या मरण वेळा टाळण्याचा
स्वप्नओल्या पापण्यांना झोंबले आयुष्य आहे

© विशाल कुलकर्णी