Friday, September 21, 2018

जमाखर्च

जमाखर्च

हे दिवसही जातील निघून
अगदी सहजपणे,
मागे वळूनही न पाहता.
जणूकाही...
आलंच नव्हतं,
हे वळण त्यांच्या वाटेवर !
विसरून जातील,
अगदी निर्ममपणे ...
तुझ्या-माझ्या भेटीचे शुष्क संदर्भ
तू ठेवशील कदाचित जपून
तथाकथित स्मृतींची मोरपिसे वगैरे..
मला नाही जमायचं ते !
माझं नातं नेहमीच वास्तवाशी,
वास्तवाच्या विस्तवाशी.

तू जुळवत राहा..
स्वप्नांचे आभासी बंध.
मी कदाचित विसरून जाईन.
जमवत राहीन अविरत,
तिरपागडे जमाखर्च ..
अस्तातल्या व्यस्त जगण्याचे !

© विशाल कुलकर्णी

Friday, September 7, 2018

तू नव्याने एकदा भेटून जा

थांबला पाऊस आहे एकदा येवून जा
पापण्यांच्या कोपऱ्यावर बांध तू घालून जा

पौर्णिमेचा चंद्र आणिक काजव्यांचे ताजवे
झूठ सारे तू नव्याने एकदा भेटून जा

सोडवूनी यार थकलो प्रश्न जगण्याचे किती
उत्तरांच्या संदुकीची झाकणे खोलून जा

माणसे बेताल झाली कायदा होता नवा
तत्व समतेचे जगाला आज समजावून जा

तू तरी कुठवर पुरा पडशील बाबा ईश्वरा
एकदाचे माणसाला सत्य तू सांगून जा

© विशाल कुलकर्णीTuesday, September 4, 2018

...... मिटून डोळेपहात असतो परवड सगळी मिटून डोळे
सहन करावी तडफड सगळी मिटून डोळे

नभात असतो म्हणे कुणी देव जागलेला
करत रहावी धडपड सगळी मिटून डोळे

मनास कळते मुकेपणाची अबोल भाषा
उगाच का हो बडबड सगळी मिटून डोळे?

कुणास ठावे कधी अचानक दिसेल मृत्यू
उरात तोवर धडधड सगळी मिटून डोळे

उपासपोटी कुणी छकूली मुकाट बसते
कशी सहावी रडरड सगळी मिटून डोळे

उभा विटेवर विठू कधीचा उदासवाणा
पहात राही पडझड सगळी मिटून डोळे

© विशाल कुलकर्णी