Wednesday, October 3, 2018

जमाखर्च

जमाखर्च

रेशमी खंजीर म्हणुनी काळजात खुपसुन बघतो
फसवते आयुष्य सगळे एकट्याने रुसुन बघतो

ती म्हणाली एकदा तर भेटुया की नदिकिनारी
नेहमीचा खेळ आहे मी तरीही फसुन बघतो

चंद्र तारे काजवे अन लोचनांच्या लाख ज्योती
काजळी माझ्या मनाची मी जराशी पुसुन बघतो

मी बिगारी प्राक्तनाची मग सुखाने रोज करतो
वास्तवाच्या टाचणीने फुटुनही मी हसुन बघतो

देव कोणी काळजी घेतो म्हणे माझी-तुझीही
मी स्वतःला मुक्तहस्ते अंबरात उधळुन बघतो

जन्म मृत्यू खेळ सारा कोण माझा कोण परका
मी स्वत:शी भांडताना रोज पक्ष बदलुन बघतो

© विशाल कुलकर्णी

Friday, September 21, 2018

जमाखर्च

जमाखर्च

हे दिवसही जातील निघून
अगदी सहजपणे,
मागे वळूनही न पाहता.
जणूकाही...
आलंच नव्हतं,
हे वळण त्यांच्या वाटेवर !
विसरून जातील,
अगदी निर्ममपणे ...
तुझ्या-माझ्या भेटीचे शुष्क संदर्भ
तू ठेवशील कदाचित जपून
तथाकथित स्मृतींची मोरपिसे वगैरे..
मला नाही जमायचं ते !
माझं नातं नेहमीच वास्तवाशी,
वास्तवाच्या विस्तवाशी.

तू जुळवत राहा..
स्वप्नांचे आभासी बंध.
मी कदाचित विसरून जाईन.
जमवत राहीन अविरत,
तिरपागडे जमाखर्च ..
अस्तातल्या व्यस्त जगण्याचे !

© विशाल कुलकर्णी

Friday, September 7, 2018

तू नव्याने एकदा भेटून जा

थांबला पाऊस आहे एकदा येवून जा
पापण्यांच्या कोपऱ्यावर बांध तू घालून जा

पौर्णिमेचा चंद्र आणिक काजव्यांचे ताजवे
झूठ सारे तू नव्याने एकदा भेटून जा

सोडवूनी यार थकलो प्रश्न जगण्याचे किती
उत्तरांच्या संदुकीची झाकणे खोलून जा

माणसे बेताल झाली कायदा होता नवा
तत्व समतेचे जगाला आज समजावून जा

तू तरी कुठवर पुरा पडशील बाबा ईश्वरा
एकदाचे माणसाला सत्य तू सांगून जा

© विशाल कुलकर्णी