Friday, March 29, 2019

BondNot because , you're there
I am happy...
Coz I know you're there !
Coz It's not the chains,
that holds the people together.
It's the feeling ...
That the bonding is there between us.
Life is so small,
And lot more things to do.
Am sure, that will be you...
holding the things together.
I am pretty sure.

© Vishal Kulkarni

बयोअंगावरच्या ...
हजारो-हजार सुरकुत्या सांभाळत
ती भिंतीचा आधार घेत उठली
खांद्यावरचा विरुन गेलेला
पदर सावरीत एक नजर तीने
भिंतीवरच्या तड़कलेल्या आरश्यात टाकली
आरश्यावरचे तडे फारच वाढलेत
नवीन आरसा आणायला पाहीजे
असे ती सकाळपासून सातव्यान्दा म्हणाली
आरश्यासमोरून दूर होताना, हळूच
स्वत:वरच हासली...
दारातल्या वांझ कपिलेच्या
डोक्यावरुन हात फिरवत म्हणाली..
"चालयचंच गो, तेवढ़ाच एकटेपणाला आधार !

© विशाल कुलकर्णी

अधीर ...नार उभी सकवार नदीवर
घट डोईवर कुंतल काळे
गालावरती खळी कोवळी
अन पदराचे भलते चाळे

नजर तिची क्षितीजावरती
भाळावर सुकुमार आठी
कुठे राहिला साजण वेडा?
उभी राधिका त्याच्यासाठी

पाठीवरती नागिण काळी
वाऱ्यासंगे सूखे लोंबते
कोमल काया अधीर डोळे
त्या डोळ्यातून लाज सांडते

हात कटीवर मुरड ओठाला
वाट पाहुनी जीव शिणला
कशास देतो भलत्या शपथा?
त्या शपथेवर जीव टांगला

© विशाल कुलकर्णी