Thursday, July 12, 2018

आगळा अनुराग

आगळा अनुराग

रान हिरवे लाजलेले लाजल्या त्या रानवेली
निर्झराला जाग आली मेघ आले सांजवेळी

कोणता तो जलद वेडा भिजवुनी गेला धरेला
वृक्षगर्भी ओज आले तेज हिरव्या कांकणाला

अंबरावर रेखिलेली मुग्ध नक्षी गूलबक्षी
अन नभाच्या लाजण्याला रक्तवर्णी सुर्य साक्षी

एक रस्ता कोरडासा खेळला त्या पावसाशी
पावले तेथे कळ्यांची नाचली पाण्यात खाशी

साजरी झाली धरित्री लेवुनी बेबंध वारा
वाहले रस यौवनाचे पावसाची बनुन धारा

रात्र गरती होतसे मग जाहले आरक्त डोळे
आगळा अनुराग जागे बरसती ते मेघ ओले

© विशाल कुलकर्णी

Saturday, June 30, 2018

अभंग पावसाचे ....साजिरे ते ध्यान
होतसे व्याकुळ
लागता चाहूल
पावसाची !

फुले मौक्तिकाची
तृणावरी दंव
मनी एक भाव
आनंदची !

झणी होय गंगा
झणी चंद्रभागा
उन्ह ओल्या रांगा
डोळ्यातुनी !

ओढ त्यां धरेची
कसे घन निळे
कधी चिंब ओले
सावळाले !

बरसावे ढग
डोळा नीर वाहे
साकळूनी राहे
प्राक्तनाचे !

आरक्त क्षितिजा
निळी होत जाते
जणु मेघ होते
पान्हावले !

शुष्क माळरानी
थेंब पावसाचा
स्पर्श परिसाचा
मृगजळ !

मंदिर पडके
नदीतीरावर
त्या कळसावर
जळ निळे !

तुची माझा विठू
तू जगदीश्वर
तू जलधीश्वर
विशू म्हणे !

© विशाल कुलकर्णी

Friday, June 22, 2018

पाऊस


पानोपानी तरुवेलींची
घेत चुंबने सुटला पाऊस
स्पर्शाने मोहरली वसूधा
गात्रोगात्री रुजला पाऊस

अंगोपांगी ओज गवताच्या
कुठेकुठे तो शिवला पाऊस
दंवबिंदुचा मग ढळला तोल
कुशीत त्यांच्या शिरला पाऊस

स्त्रवते धरित्री दुग्ध सुखाचे
पोर होवूनी लुचला पाऊस
वेल जुईची सुखे आकसली
प्रीत होवुनी भिडला पाऊस

कुठे बळीची कढत्त आंसवे
शीतल करण्या थिजला पाऊस
जित्राबांची गात्रे थरथरली
अश्रुत कुणाच्या भिजला पाऊस

सुख-दुःखाच्या हिंदोळ्यावर
तृप्त होवून झुलला पाऊस
थांबुन जरा तू ऐक पावसा
डोळ्यातुन बघ झरला पाऊस !

© विशाल कुलकर्णी