Monday, August 23, 2010

सावल्या ...

तुझा हात सोडून पुढे जाताना,
एक क्षणभरच..
त्या वळणावर रेंगाळले..
आणि मग आठवल्या…,
त्या सावल्या …!
तुझ्या असण्याच्या…
तुझ्या असण्यात माझ्या…
हलकेच विरघळण्याच्या…!
वेड्या सावल्या…
माझ्याभोवती फेर धरून नाचणार्‍या…
नाचता नाचता अलगद..
तुलाही खुणावणार्‍या…
मग तुझ्याशी खेळता खेळता…
मलाच विसरणार्‍या…
या अशा का गं?
आपल्या आपल्या म्हणताना..,
क्षणात परक्या होणार्‍या…
मी विचारलं…
माझ्या सावलीला…, तर म्हणाली !
……,
……,
प्रेम खरंच वेडं असतं का गं?

विशाल

No comments:

Post a Comment