Wednesday, March 23, 2011

हा मी आलोच बघ....!!!!

थेट दारात येवून ठेपलास तू
मी दरवाजा बंद करायच्या आधीच...
हलकेच एक पाऊल आत टाकत...
पाठीवर थाप मारत मस्तीत म्हणालास,
"आलो रे मित्रा, सगळे प्रश्न संपवायला!"
आता सगळं माझ्यावर सोपव यार...
सोड नाद त्या अज्ञात प्रश्नांच्या उत्तरांचा,
खरेतर उत्तरे सापडणे महत्त्वाचे नाहीच आहे रे
महत्त्वाचं आहे ते त्यांचा शोध घेणं, ते तू केलंस..
आता पुढचं माझ्यावर सोपव, बिनधास्तपणे!

'खरंय मित्रा'
थोडंसं संकोचून म्हणालो मी...,
'अगदी खरंय तूझं!'
सगळे प्रश्न तूझ्यापाशी येवून संपतात शेवटी!
पण तूच म्हणालास ना? 'शोध महत्त्वाचा'.....
मग शोधच संपला की तूझा उपयोग तो काय?

बस्स, एवढ्या एकाच प्रश्नाचं....
अखेरच्या प्रश्नाचं.., उत्तर दे मला....
कीं हा मी आलोच बघ....!!!!

विशाल.....

4 comments:

 1. नमस्कार
  नुकताच मराठीनेटभेटब्लॉगकट्टाचालू झाला आहे.तिथे आपला छानसा ब्लॉग जोडण्यात आला आहे, जर आपणाला आपला ब्लॉग तेथून हटवायचा असल्यास संपर्क या पर्याय वापरून आपण आपला ब्लॉग ब्लॉगकट्ट्यातून हटवू शकता.
  धन्यवाद

  ReplyDelete
 2. मराठीनेटभेट्कट्टा... मन:पूर्वक आभार ! अहो इथे आलोच आहे लोकांबरोबर स्वत:ला जोडून घेण्यासाठी, हटवण्याचा विचारही नको. आभार :)

  ReplyDelete
 3. मन:पूर्वक धन्यवाद सुहास :)

  ReplyDelete