Wednesday, July 2, 2014

नांदी ...


वेस लांघूनी क्षितीजाची
घन सावळे बरस बरसले
प्रिया बावरी धरा नटावी
नभांत ओले रंग पसरले

गंधरांगोळ्या रंग रंगल्या...
काळी माती, धवल जलफुले
अलवार बहरली निळावंती
करीत कलरव खग निघाले

धुंद नाचती मोर काननी
निळे-सावळे मेघही भिजले
सुखे आनंदी विहंग बोलती
जलदांचे कुजन नभी रंगले

त्या जलधारा, मुग्ध तरुवर
अंग-अंग तव मृदगंधे सजले
स्तब्ध वारा सांगतो निर्झरा
आनंदी जगणे बघ गाणे झाले

विशाल...

No comments:

Post a Comment