Sunday, March 15, 2020

स्पर्श वेदनेचा...तो मार्ग बंद अजुनी
होता तसाच आहे
वेडेपणा मनाचा
होता तसाच आहे

आश्वस्त जाणिवांची
सोबत उरी असावी
पट सुप्त आठवांचा
अजुनी तसाच आहे

नक्षत्र कोणते ते
डोळ्यात दाटलेले
पाऊस आसवांचा
संतत तसाच आहे

भाळावरी कुणाच्या
आभाळ टेकलेले
ओझे कशाकशाचे
त्रागा तसाच आहे

भेटीस रोज येतो
भुतकाळ माणसाचा
तो स्पर्श वेदनेचा
होता तसाच आहे

@ विशाल कुलकर्णी

No comments:

Post a Comment