Monday, July 4, 2022

पावसाळा

 पावसाळा


शोधतो आहे कधीचा आतला मी पावसाळा

शोधताना मग स्वतःला मीच होतो पावसाळा


मी उन्हाची साथ नाही आजही बघ सोडलेली 

कोणत्या वळणावरी मज भेटलेला पावसाळा?


दिवस सरतो, रात्र होते, स्वप्न ओले जीव पाहे 

मात्र त्या डोळ्यात का हो, थांबलेला पावसाळा?

  

विरघळावे मळभ सारे दंभ सगळा ओघळावा

स्पर्शतो गात्रांस साऱ्या आर्जवी मग पावसाळा


वृक्षगर्भी तेज हिरवे सोनपिवळा वर्ख ल्याले 

झिरपला आनंद बनुनी लाघवी बघ पावसाळा


© विशाल कुलकर्णी 

No comments:

Post a Comment